top of page
Adam-Barylka-wiceprezesem-Zarzadu-Glowne

dr inż. arch. Adam Baryłka
Ekspert PCWG / Patron Merytoryczny

Dr inż. arch. Adam Baryłka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), a także wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. 

Adam Baryłka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2003), Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej (2005) oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (2017). Jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, magistrem inżynierem architektem i wykładowcą akademickim. 

Jest także przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją, powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki. Redaktor naczelny czasopism naukowo-technicznych: „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, „Biegły Sądowy” oraz członek Rady Naukowej i programowej czasopism naukowo-technicznych „Przegląd Techniczny”, „Budownictwo i Prawo”, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, „Modern engineerlng”, „Safety & Defense” oraz „Rzeczoznawca”.

Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego sp. z o.o., oferującej wachlarz usług związanych z szeroko pojętym budownictwem. 

Pełni również funkcję Przewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

bottom of page