top of page
pawel.jpg

prof. Paweł Kossecki 
Ekspert PCWG / Doradca Podatkowy

dr hab. inż. Paweł Kossecki – dr hab. w dyscyplinie finanse, doradca podatkowy, absolwent wydziału chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu wyceny aktywów niematerialnych. Doktorat w Akademii Leona Koźmińskiego. Profesor nadzwyczajny w PWSFTViT im. L. Schillera.


Autor czterech książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz nauk o zarządzaniu.

Prowadzi wykłady na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej.


Autor kilkudziesięciu wycen z zakresu wyceny aktywów niematerialnych, w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej realizowanych min. w charakterze biegłego ad hoc dla Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, na rzecz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Polskiego Holdingu Obronnego (wycena wyników prac B+R+W).


Profesor nadzwyczajny na wydziale organizacji sztuki filmowej w PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi. 

 

Specjalizuje się w zakresie wyceny innowacji aktywów niematerialnych (prawa własności intelektualnej), międzynarodowego prawa podatkowego i audytów finansowych.


Pełnił funkcje Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.


Pracował jako doradca w zakresie sektora elektroenergetycznego i nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. 

Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach medialnych, telekomunikacyjnych oraz przemysłu mechanicznego.

bottom of page