top of page

2-dniowe szkolenie:

Prawo budowlane w inwestycyjnych lokalach mieszkalnych

16-17 listopada 2019

Brak wolnych miejsc.
Zapisy na listę rezerwową i kolejne terminy: kontakt@pcwg.pl

Dowiedz się jak dzielić mieszkania na pokoje, przebudowywać na kilka mieszkań lub na kawalerki i nie obawiać się wizyty nadzoru budowlanego.
zespol pcwg.png
Dlaczego zdecydowaliśmy się zorganizować to szkolenie?

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z przebudową i zmianą aranżacji lokali mieszkalnych na potrzeby realizacji różnego rodzaju inwestycji przy najmie długo i krótkoterminowym, w tym w szczególności mieszkań wynajmowanych "na pokoje", tzw. "mikro-kawalerki" oraz "mikro-apartamenty" na doby (Booking / AirBnB).

 

Szkolenie powstało w odpowiedzi na rosnącą popularność inwestycji w lokale mieszkaniowe na wynajem oraz coraz częściej spotykane modyfikacje i przebudowy lokali mieszkalnych, w tym zmiany aranżacji i przebudowy znacząco modyfikujące układ funkcjonalny pomieszczeń w lokalach mieszkalnych, co zrodziło liczne pytania i obawy inwestorów w zakresie legalności takich zmian.

Obserwowany na rynku wzrost ilości tego rodzaju inwestycji spowodował wzmożone zainteresowania ze strony nadzoru budowlanego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, co skutkuje coraz częstszymi kontrolami oraz sporami z organami nadzoru budowlanego.

 

Własne doświadczenia oraz coraz częstsze doniesienia o kontrolach i niekorzystnych dla inwestorów decyzjach PINB - w obliczu często niejasnego prawa oraz niejednolitego orzecznictwa sądowego - skłoniły nas do przygotowania kompleksowego szkolenia obejmującego cały zakres wiedzy niezbędnej inwestorowi do przygotowania tego rodzaju inwestycji zgodnie z prawem oraz wiedzy niezbędnej do obrony w przypadku sporu z organami nadzoru lub zarządcami nieruchomości.

 

Dlatego zakres szkolenia obejmuje nie tylko prawo budowlane, ale także postępowanie administracyjne oraz analizę wyroków sądów i analizę konkretnych przypadków z naszej praktyki.

 

Celem szkolenia jest szerzenie wiedzy z zakresu prawa budowlanego oraz wyjaśnianie niejasności w procesie inwestycyjnym, aby umożliwić inwestorom racjonalne i bezpieczne przeprowadzanie inwestycji oraz uniknięcie ryzyka kar lub decyzji administracyjnych nakazujących przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego. 

 

 

Co konkretnie otrzymasz inwestując w to szkolenie?

 

 • Otrzymasz całe 2 dni wypełnione zaawansowaną wiedzą na temat prawa budowlanego w odniesieniu do tzw. "gotowców inwestycyjnych".

 • Omówimy konkretne przypadki i projekty jakie realizowaliśmy dla siebie i dla naszych inwestorów.

 • Dowiesz się co na pewno można robić, czego na pewno nie można, a co jest niejasne i jak się w sytuacjach spornych bronić.

 • Poza prawem budowlanym poznasz też podstawy prawa administracyjnego, planowania przestrzennego
  i postępowania przed sądami administracyjnymi abyś wiedział, czy groźba długotrwałego sporu z organami nadzoru budowlanego może powstrzymać Twoje plany inwestycyjne.

 • Dowiesz się kiedy stosowne organy mogą wstrzymać Twoje prace i jak się przed tym uchronić, a kiedy nie mogą uniemożliwić Ci swobodnego korzystania i wynajmowania Twojego lokalu aż do wydania prawomocnego wyroku przez sąd.

 • Dowiesz się jakie roboty wymagają pozwolenia na budowę, jakie zgłoszenia robót budowlanych, a jakie nie wymagają żadnych formalności.

 • Dowiesz się ile kuchni i łazienek możesz zrobić legalnie w swoim mieszkaniu.

 • Dowiesz się jakie normy budowlane obowiązkowo muszą być spełnione aby nie narazić się na konieczność przywrócenia stanu pierwotnego.​

Forma szkolenia:​

 • Analiza przepisów ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie przy procesie inwestycyjnym w lokale mieszkalne

 • Case studies z decyzjami PINB

 • Case studies ze sporów sądowych i analiza orzecznictwa

 • Analiza zakresu uprawnień PINB z punktu widzenia postępowania administracyjnego

Praktyczne podejście:

 • Jak przygotować się do procesu inwestycyjnego?
   

 • Analiza ryzyk w procesie inwestycyjnym na przykładzie typowego inwestora. Krok po kroku.

 • Kontrola z PINB - dlaczego i kiedy może się pojawić? Jak się przygotować?

 • Jak postępować w przypadku negatywnej decyzji administracyjnej PINB?

 • Analiza konkretnych przypadków spornych inwestycji (case study z rzutami lokali)

 

 

Jakie najważniejsze zagadnienia poruszymy na szkoleniu?

 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego tzw. faza przedinwestycyjna 
   

 • Zagadnienia związane z wykonywaniem robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie i remoncie -
  odpowiedź na pytanie, czy nasz remont mieści się w definicji "przebudowy" ma kolosalne znaczenie dla ustalenia naszych obowiązków oraz zakresu uprawnień organów kontroli, spółdzielni i wspólnot

 • Ingerencje w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną (kominy)

 • Zgłoszenia, zgody i decyzje administracyjne : spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, Urzędu Miasta, właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego

 • Opinie i ekspertyzy techniczne (rzeczoznawców, konstruktorów etc.)

Odpowiemy na ciągle powracające pytania:

 • Czy kuchnia musi mieć okno?

 • Jak szeroki musi być pokój?

 • Czy można przenieść kuchnię i łazienkę w inne miejsce?
   

 • Czy tworzenie "mikrokawalerek na jednej Księdze Wieczystej" jest zgodne z prawem?

 • Czy i kiedy można wyposażyć lokal mieszkalny w  dodatkowe kuchnie i łazienki (mikrokawalerki)? 

 • Które z ww. wymagają zgody wspólnoty, spółdzielni, czy decyzji właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej?

 • Które zmiany wymagają opinii lub ekspertyzy technicznej? 

 • Kiedy wymagane są opinie kominiarskie?

 • Jakie modyfikacje sprawią, że twój lokal zostanie uznany za hostel (uwarunkowania związane z planem zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy, podatkiem od nieruchomości i VAT)?

 • Jakie są prawa inwestora w trakcie kontroli PINB?

 

Prelegenci:

wojciech kolinski pcwg 2.png

WOJCIECH KOLIŃSKI

mgr inżynier budownictwa

Dyrektor ds. Realizacji Projektów i Ekspertyz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej. 

 

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Wojciech swoją karierę zawodową zaczynał w Starostwie Powiatowym, gdzie zajmował się rozpatrywaniem wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń robót budowlanych.

 

Później pracował w biznesie deweloperskim jako inżynier budowy, kierownik projektów, dyrektor ds. inwestycji oraz Inspektor Nadzoru, gdzie odpowiadał m.in. za kontakty z urzędami.

 

Obecnie prowadzi własną firmę w zakresie prowadzenia nadzorów budowlanych, kierowania projektami oraz w zakresie doradztwa technicznego w dziedzinie budownictwa.

malgorzata szumska pcwg.jpg

Małgorzata Szumska

specjalista w zakresie prawa budowlanego

Specjalista w zakresie prawa budowlanego

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 

Specjalista w dziedzinie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego. Były pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej, specjalistycznego nadzoru budowlanego na terenach zamkniętych oraz  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
 

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów w zakresie prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. 

Wykładowca: Wojskowej Akademii Technicznej, studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości,  Zakładu Doświadczenia Zawodowego. 

Obecnie zajmuje się prowadzeniem oraz nadzorowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych. 

wojciech gil pcwg

WOJCIECH GIL

prawnik, inwestor indywidualny

Prawnik i inwestor na rynku nieruchomości, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską napisał z prawa podatkowego, a następnie przez kilka lat pracował w wiodącej warszawskiej kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem podatkowym.

W swojej pracy zawodowej zajmował się głownie sprawami związanymi z opodatkowaniem spółek deweloperskich oraz inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku nieruchomości.

W 2013 r. założył spółkę Home Share sp. z o.o. zajmującą się podnajem mieszkań w centrum Warszawy.

Obecnie doradza inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym w ramach spółki PCWG, pisze bloga na temat nieruchomości, prowadzi szkolenia oraz jest współzałożycielem spółki zajmującej się grupowym inwestowaniem w nieruchomości Urbum sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna.

dom technika.jpg
Czas i miejsce:

Warszawski Dom Technika

ul. Tadeusza Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

16-17 listopada 2019 r.

10:00-17:00 oba dni

przerwy kawowe i lunch w cenie

Koszt:

Oferta specjalna dla społeczności marki Pokoje 69:

2 490 zł* (faktura VAT ZW)

*tylko do 10 listopada

 

standardowa cena: 3 390 zł

NIEDOSTĘPNE
Organizatorzy:
PCWG logo

PCWG - firma doradcza zajmująca się doradztwem inwestycyjnym na rynku nieruchomości

polskie stowarzyszenie rzeczoznawców i bieglych sadowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych - Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych działa na terenie całej Polski i jest demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, które zrzesza rzeczoznawców i biegłych sądowych, jak również przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów. 

Partnerzy:
pokoje69.pl pcwg
wynajmistrz-pcwg
bottom of page