top of page
wojtek 3.png

Wojciech Gil
Partner

Prawnik i inwestor na rynku nieruchomości, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską napisał z prawa podatkowego, a następnie przez kilka lat pracował w wiodącej warszawskiej kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem podatkowym.

W swojej pracy zawodowej zajmował się głownie sprawami związanymi z opodatkowaniem spółek deweloperskich oraz inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku nieruchomości.

W 2013 r. założył spółkę Home Share sp. z o.o. zajmującą się podnajem mieszkań w centrum Warszawy.

Obecnie doradza inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym w ramach spółki PCWG, pisze bloga na temat nieruchomości, prowadzi szkolenia oraz jest współzałożycielem spółki zajmującej się grupowym inwestowaniem w nieruchomości Urbum sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna.

bottom of page