top of page
pan wojtek 2.png

mgr inż. Wojciech Koliński
Ekspert PCWG

Dyrektor ds. Realizacji Projektów i Ekspertyz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej. 

 

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Wojciech swoją karierę zawodową zaczynał w Starostwie Powiatowym, gdzie zajmował się rozpatrywaniem wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń robót budowlanych.

 

Później pracował w biznesie deweloperskim jako inżynier budowy, kierownik projektów, dyrektor ds. inwestycji oraz Inspektor Nadzoru, gdzie odpowiadał m.in. za kontakty z urzędami.

 

Obecnie prowadzi własną firmę w zakresie prowadzenia nadzorów budowlanych, kierowania projektami oraz w zakresie doradztwa technicznego w dziedzinie budownictwa.

bottom of page